fbpx

EU-kontroll - Periodisk kjøretøykontroll

Hensikten med EU-kontrollen eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) som er den korrekte benevnelsen, er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Karmøy Bilservice er godkjent for å utføre EU-kontroll. Våre mekanikere har kompetanse og utstyr som tilfredsstiller de krav som din bilprodusent forventer.

Når skal bilen kontrolleres? 
Fra februar 2019 vil siste siffer i registreringsnummeret ikke lenger bestemme kontrolltidspunktet. Nå vil kontrollfristen bestemmes av dato for førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret ditt. 

For de fleste bileiere betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll.

Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll. Den fristen du har gjelder til det gjennomføres en ny kontroll

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7 500 kg skal inn hvert år. 

Hvem utfører EU-Kontroll?
Kontrollen får du gjennomført hos kontrollorganer som er godkjent av Statens vegvesen. 
Karmøy Bilservice er godkjent for å utføre EU-kontroll.

Fra 2021 blir det også krav om kontroll av traktorer med hastighet over 40 km/t. 
Disse traktorene skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, og reglene gjelder traktorer som hovedsakelig brukes til transport eller arbeid på offentlig vei. Har du traktor som bare brukes på offentlig vei i egentransport i primærnæring, kan du få unntak fra kravet om kontroll.

Under kan du søke direkte hos Statens Vegvesen. 

Stongsvingen 70
4270 Åkrehamn
Kart

Telefon 52 82 41 41
Epost: post@karmoybilservice.no

Åpningstider:
Man-fre: 07.30-15.30